23 feb. 2011

Si l'abella desaparegués del planeta....

.... a l'home solament li quedarien 4 anys de vida". 


Sense abelles no hi ha pol·linització, ni plantes, ni animals, ni ser humà. 


Treballadora , originalmente cargada por llunadejuny.

Silenciosament, a tot el món, milers de milions d'abelles estan morint, amenaçant així els nostres cultius i aliments. Però una prohibició mundial d'un determinat tipus de pesticides podria salvar-les de la seva extinció. 

Quatre països a Europa estan començant a prohibir aquest verí, i la poblacions d'abelles s'estan recuperant. Però un nombre de companyies químiques estan exercint una enorme pressió per aconseguir que els pesticides assassins es mantinguin al mercat. Una protesta global en els EUA i en la Unió Europea, en aquests moments en els quals el debat s'està encenent, podria provocar una efecte va dominar a tot el món.

Generem un ensordior brunzit mundial perquè aquests perillosos productes químics es prohibeixquen als EE.UU i en la UE fins que, i només en el cas que, es demostri que són segurs. Signa la petició per salvar a les abelles i, amb elles, als nostres cultius, i comparteix aquest missatge amb tots els teus coneguts:

secure.avaaz.org/es/save_the_bees
------------------------------------------
Silenciosamente, en todo el mundo, miles de millones de abejas están muriendo, amenazando así nuestros cultivos y alimentos. Pero una prohibición mundial de un determinado tipo de pesticidas podría salvarlas de su extinción.

Cuatro países en Europa están comenzando a prohibir este veneno, y la poblaciones de abejas se están recuperando. Pero un número de compañías químicas están ejerciendo una enorme presión para lograr que los pesticidas asesinos se mantengan en el mercado. Una protesta global en los EE.UU. y en la Unión Europea, en estos momentos en los que el debate se está encendiendo, podría provocar una efecto dominó en todo el mundo.

Generemos un ensordecedor 'zumbido' mundial para que estos peligrosos productos químicos se prohiban en los EE.UU y en la UE hasta que, y sólo en el caso de que, se demuestre que son seguros. Firma la petición para salvar a las abejas y, con ellas, a nuestros cultivos, y comparte este mensaje con todos tus conocidos:

secure.avaaz.org/es/save_the_beesPer a saber més sobre el tema podeu llegir aquest article
Publicar un comentario