Coses per a no oblidar

Llistat d'empreses que no acompleixen amb la responsabilitat social corporativa. 
Nike, Adidas, Gap, H&M, Levi's, McDonald's, Bayer, Ford, Walt Disney, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Coca-cola, BP, Total S.A. 
------------------------------
La responsabilitat social corporativa (RSC), també anomenada responsabilitat social empresarial (RSE), pot definir-se com la contribució activa i voluntària a una millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses, generalment amb l'objectiu de millorar la situació competitiva i valorativa del valor dels seus procuctes.

La responsabilitat social corporativa va més enllà del compliment de les lleis i les normes, donant per descomptat el seu respecte i el seu estricte compliment. En aquest sentit, la legislació laboral i les normatives relacionades amb el medi ambient són el punt de partida amb la responsabilitat ambiental. El compliment d'aquestes normatives bàsiques no es correspon amb la Responsabilitat Social, sinó amb les obligacions que qualsevol empresa ha de complir simplement pel fet de realitzar la seva activitat. Seria difícilment comprensible que una empresa al·legués activitats de RSE si no ha complert o no compleix amb la legislació de referència per a la seva activitat.


Sota aquest concepte d'administració i de gestió s'engloben un conjunt de pràctiques, estratègies i sistemes de gestió empresarials que persegueixen un nou equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental.


La responsabilitat social de l'empresa (RSE) pretén buscar l'excel·lència en el si de l'empresa, atenent amb especial atenció a les persones i les seves condicions de treball, així com a la qualitat dels seus processos productius. És un conjunt de polítiques, pràctiques i programes que estan integrades en tot el procés d'operacions dels negocis i en la seva presa de decisions.


Les empreses s'han adonat que aquestes practiques incrementen la seva productivitat i creen una imatge positiva de la companyia. Una estratègia efectiva de RSE per part de les empreses pot portar guany de competitivitat a més d'un impacte social, econòmic i ambiental positiu.

Font: Juan A. Pérez Torralbo


Artícles d'interés relacionats: 
- Comerç Just: http://www.larebeliondelosproductos.org/index.php/

Marques de productes que testen amb animals Algunes de les que no ho fan i que poden substituir a les que sí:


Aquest és el logo que apareix en els productes que no testen amb animals:


A aquesta adreça podreu trobar un llistat d'algunes marques que no testen amb animals

Font: Taringa