18 feb. 2011

Bombus terrestris

Bombus terrestris cargado originalmente por llunadejuny


Insecte de la familia dels  àpids, conegut també com a borinot o abellot
Publicar un comentario