13 sept. 2011

Pack up by Eliza Doolitle

Aquesta cançó m'anima un montó,  i el millor és la lletra....
I get tired and upset,                                   
and i'm trying to care a little less,
when i google i only get depressed,
i was taught to dodge those issues i was told,
don't worry, there's no doubt,
there's always something to cry about,
and when you're stuck in an angry crowd,
they don't think what they say before they
open their mouths, you gotta,

pack up your troubles in your old kit bag
and bury them beneath the sea,
i don't care what the people may say,
what the people may say about me,

pack up your troubles get your old grin back
Don’t worry ’bout the cavalry
i don't care what the whisperers say,
'cause they whisper too loud for me,

hot topic,
maybe i should drop it,
it's a touchy subject,
and i like to tiptoe 'round the ship going down,
you got penny but no pound,
and if your business is running out,
it's not my business to talk about,
they don't think what they say
before they open their mouths, you gotta,

pack up your troubles in your old kit bag
and bury them beneath the sea,
i don't care what the people may say,
what the people may say about me,

pack up your troubles get your old grin back
Don’t worry ’bout the cavalry
i don't care what the whisperers say,
'cause they whisper too loud for me,

tweet, tweet...

(it's just to test your ability
lets count from one to infinity
dont rock the boat
gotta let it be
gotta let it go
uh uh uh uh)

pack up your troubles in your old kit bag
and bury them beneath the sea,
i don't care what the people may say,
what the people may say about me,

pack up your troubles get your old grin back
Don’t worry ’bout the cavalry
i don't care what the whisperers say,
'cause they whisper too loud for me,

yeaa, yeaa, ehh, ehh, ehh, ehh


------------ 
Estic cansada i molesta, 
 i estic tractant de cuidar-me una mica menys, 
quan busque a google només es deprimeixc, 
Em van ensenyar a esquivar els temes que em van dir, 
no et preocupes, no hi ha dubte, 
sempre hi ha alguna cosa per plorar, 
i quan estas encallada en una multitud enfadada, 
no pensen el que diuen abans d'obrir la boca, 
has de,
empaquetar els teus problemes a la vella bossa de viatge 
i enterrar-ho sota el mar, 
No m'importa el que la gent puga dir, 
el que la gent puga dir de mi, empaquetar els teus problemes et tornarà el teu vell somriure de nou  
No et preocupes per combatre la cavalleria 
No m'importa el que la gent puga murmurar, 
Perquè ells murmurejen massa fort per a mi, 
Tema candent, 
potser hauria d'ometre'l , 
és un tema delicat, 
i m'agrada passar de puntetes al voltant del vaixell que s'enfonsa, 
tens diners, però no monedes, 
i si el seu negoci s'està acabant, 
no és la meua faena parlar-ne, 
no pensen el que diuen 
abans de que obrin la boca, has de, 

empaquetar els teus problemes a la vella bossa de viatge
i enterrar-ho sota el mar, 
No m'importa el que la gent puga dir, 
el que la gent puga dir de mi,  

empaquetar els teus problemes et tornarà el teu vell somriure de nou  
No et preocupes per combatre la cavalleria 
No m'importa el que la gent puga murmurar, 
Perquè ells murmurejen massa fort per a mi, 
 
piu, piu ...
(És només per posar a prova la seva capacitat 

permet comptar de l'u a l'infinit 
No moure la barca 
he de deixar que siga...
he de deixar que vatja...
uh uh uh uh) 
empaquetar els teus problemes a la vella bossa de viatge
i enterrar-ho sota el mar, 
No m'importa el que la gent puga dir, 
el que la gent puga dir de mi,  
empaquetar els teus problemes et tornarà el teu vell somriure de nou  
No et preocupes per combatre la cavalleria 
No m'importa el que la gent puga murmurar, 
Perquè ells murmurejen massa fort per a mi,  
Yeaa, Yeaa, ehh, ehh, ehh, ehh
Publicar un comentario